Μας εμπιστεύτηκαν

Η  ‘PREMIUM PHARMA’ έχει αναλάβει την ενημέρωση, προώθηση και πώληση των προϊόντων Παραφαρμακευτικής Εταιρίας στα Φαρμακεία της Βορείου Ελλάδος και μεγάλης Πολύ-Εθνικής Εταιρίας με την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της στην Ελλάδα.