Πελοπίδου 7
542 50 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 32 23 83
F 2310 30 88 07

Πύργος Αθηνών 20ος Όροφος
Λ. Μεσογείων 2-4
115 27 Αθήνα
T 210 74 54 745

[email protected]