Ενδεικτικός πίνακας παρεχόμενων υπηρεσιών

  • Παροχή 'outsoursing' υπηρεσίας Δικτύου Εμπορικού με πανελλαδική κάλυψη Φαρμακείων.
  • Σύνταξη και δημιουργία προωθητικού υλικού, για την αποτελεσματικότερη προβολή της Εταιρίας και των προϊόντων της
  • Διερεύνηση, ανάλυση και τμηματοποίηση της Αγοράς για τη δημιουργία του πλάνου δράσης – sales force traininig (εκπαίδευση ομάδας πωλήσεων)
  • Στοχοποίηση των Φαρμακείων και των Ιατρών προς προσέγγιση, καθώς και της συχνότητας επισκέψεων
  • Παράλληλες προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα
  • Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων (προβολή σε εξειδικευμένα περιοδικά, επιστημονικό τύπο, συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες, διαφήμιση, κ.α.)
  • Προγραμματισμός ημερολογιακών κύκλων Επισκέψεων και υποβολή εβδομαδιαίων αναφορών Επίσκεψης για κάθε επαφή με αναλυτικές πληροφορίες
  • Παραγγελιοληψία και reordering Φαρμακείων
  • Μηνιαίο αναλυτικό report με σχόλια-επισημάνσεις-προτάσεις
  • Διείσδυση είτε σε μια είτε σε περισσότερες Γεωγραφικές Περιοχές σε όλη τη χώρα.