Μας εμπιστεύτηκαν

Στην Αθήνα,  η 'PREMIUM MEDICAL' παρείχε τις εν λόγω υπηρεσίες σε Ιδιωτική Γενική Κλινική, σε Διαγνωστικό Κέντρο και σε γνωστή Οφθαλμολογική Κλινική των Αθηνών, σε Ιδιωτική Παθολογική Κλινική του Πειραιά, καθώς και σε (7) Ιδιώτες Ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, υλοποιώντας ευρύ φάσμα επισκέψεων που σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πελατών μας, κατέληξαν σε σημαντικό αριθμό νέων συνεργασιών.

Στη Θεσσαλονίκη, παρείχε ανάλογες υπηρεσίες σε Κέντρο Διαθλαστικής Χειρουργικής, ανέλαβε επίσης την προώθηση – προβολή πέντε (5) Ιατρών, ενημερώνοντας όλους τους δυνητικούς συνεργάτες Ιδιώτες Ιατρούς σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα και Λάρισα, ενεργοποιώντας έτσι σειρά νέων συνεργασιών για λογαριασμό τους. Επίσης, παρείχε ανάλογες υπηρεσίες σε γνωστή Επιχείρηση Υγείας στον χώρο των Ιατρικών Εργαστηρίων και σε Όμιλο Διαγνωστικών Κέντρων.

Τέλος, στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην Λάρισα, η 'PREMIUM MEDICALσυνεργάστηκε με το μεγαλύτερο Οφθαλμολογικό Κέντρο, γνωστή Ιδιωτική Χειρουργική Κλινική, καθώς και δύο Ιδιώτες Ιατρούς. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, καλύπτοντας τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, το Βόλο, τη Λαμία, καθώς και τα γύρω Κέντρα Υγείας της ευρύτερης περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα ανωτέρω ενδεικτικά Έργα στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία και στην Αθήνα, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, αφού σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε αξιόλογη ανάπτυξη εργασιών, μέσω νέων συνεργασιών.