Παρεχόμενες υπηρεσίες

Αντικείμενο Έργου της ‘PREMIUM PHARMA’ μέσα από τη δράση στην Αγορά αποτελεί η προβολή, προώθηση και πώληση των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων των Εταιριών, μέσω καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, επιστημονικής ενημέρωσης και εμπορικού Φαρμακείων.