Παρεχόμενες υπηρεσίες

Αντικείμενο κάθε Έργου της PREMIUM μέσα από τη δράση στην Αγορά, αποτελούν η οργάνωση και προβολή των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει είτε ο ιδιώτης Ιατρός είτε γενικότερα οι Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας, μέσω οργανωμένων επαφών προσέγγισης με υποψήφιους Ιατρούς-Συνεργάτες.