- ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ; -
6 λόγοι για να μας εμπιστευτείτε.

Πλούσια Εμπειρία

Μακρά και επιτυχημένη πορεία στον τομέα της Υγείας, έχοντας αναλάβει και επιτυχώς ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό έργων, με πολλές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.

Portfolio

Ευρύ Χαρτοφυλάκιο (‘Portfolio’) επιτυχημένων Έργων. Εκτεταμένο δίκτυο επαφών, με αποτελεσματική ‘διείσδυση’ σε όλη την Ελλάδα.

Προσήλωση στο αποτέλεσμα

Άμεση ‘διείσδυση’ σε αγορές-στόχους, με απ’ ευθείας αύξηση του Κύκλου Εργασιών (‘business development’) του πελάτη, μέσω έναρξης νέων συνεργασιών για λογαριασμό του.

Δίκτυο Συνεργατών

Μακροχρόνια εδραιωμένες σχέσεις συνεργασίας στον Τομέα της Υγείας σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Αξιόπιστοι, Επαγγελματίες και έμπειροι στον χώρο της Υγείας Συνεργάτες-Στελέχη μας, που έχουν δοκιμαστεί σε πολλά Έργα στην Εταιρία μας.

Στρατηγική

Χάραξη εξειδικευμένης και εξατομικευμένης (‘tailor made’) Στρατηγικής δράσης, για άμεσο αποτέλεσμα αλλά και μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη της Επιχείρησης Υγείας ή του Ιατρού.

Ολιστική υποστήριξη

Υποστήριξη του Ιατρείου ή της Επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. Από την ‘διείσδυση’ σε περιφερειακούς Νομούς (αγορές) καθώς και το Εξωτερικό, έως την Εκπαίδευση και συστηματική παρακολούθηση των Στελεχών, την συνεχή επαφή με τους ασθενείς του Ιατρείου (ή τους Ιατρούς της Επιχείρησης), τον σχεδιασμό νέων καινοτόμων Υπηρεσιών, κλπ.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ
NEWSLETTER

- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -
Προτεραιότητά μας
η ικανοποίηση των πελατών μας