- ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ; -
6 λόγοι για να μας εμπιστευτείτε.

Πλούσια Εμπειρία

Μακρά και επιτυχημένη πορεία στον τομέα της Υγείας, έχοντας αναλάβει και επιτυχώς ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό έργων, με πολλές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.

Portfolio

Ευρύ Χαρτοφυλάκιο (‘Portfolio’) επιτυχημένων Έργων. Εκτεταμένο δίκτυο επαφών, με αποτελεσματική ‘διείσδυση’ σε όλη την Ελλάδα.

Προσήλωση στο αποτέλεσμα

Άμεση ‘διείσδυση’ σε αγορές-στόχους, με απ’ ευθείας αύξηση του Κύκλου Εργασιών (‘business development’) του πελάτη, μέσω έναρξης νέων συνεργασιών για λογαριασμό του.

Δίκτυο Συνεργατών

Μακροχρόνια εδραιωμένες σχέσεις συνεργασίας στην Ιατρική κοινότητα σε Ελλάδα & Εξωτερικό, καθώς και στον χώρο των Φαρμακείων Πανελλαδικά. Αξιόπιστοι, επαγγελματίες και έμπειροι Συνεργάτες-Στελέχη μας , που έχουν δοκιμαστεί σε πολλά Έργα στην Εταιρία μας.

Στρατηγική

Χάραξη εξειδικευμένης και εξατομικευμένης (‘tailor made’) Στρατηγικής δράσης, για άμεσο αποτέλεσμα αλλά και μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη της Επιχείρησης ή του Ιατρού.

 

Ολιστική υποστήριξη

Υποστήριξη της Επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. Συνεχή επαφή και τροφοδότηση πληροφοριών & μηνυμάτων (Reporting), σχετικά με την Αγορά, τις συνθήκες, τις ανάγκες, τις τάσεις,τον ανταγωνισμό (‘Business Intelligence’), σε εβδομαδιαία βάση. Υποστήριξη και συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων (‘events’, ‘promotions’).

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ
NEWSLETTER

- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -
Προτεραιότητά μας
η ικανοποίηση των πελατών μας